Zaloguj się
Witamy w systemie rejestracyjnym kandydatów na studia AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ w WARSZAWIE

Punkty rekrutacyjne

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Kontaktbud. 25, pok. 79

Kontakttel. 261- 814-438
(studia I i II st.)
261-814-657 (studia III st., podyplomowe)

KontaktDane do wysłania dokumentów:
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego (bud. 25, pok. 79)
al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
z dopiskiem „REKRUTACJA kierunek ... ”

WYDZIAŁ WOJSKOWY

Kontaktbud. 94, pok. 19

Kontakttel. 261-813-874 (studia I i II st., podyplomowe)

KontaktDane do wysłania dokumentów:
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
Wydział Wojskowy
(bud. 94, pok. 19)
al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
z dopiskiem „REKRUTACJA kierunek ... ”

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

Kontaktbud. 94, pok. 15

Kontakttel. 261-813-822 (studia I i II st.)
261-813-555 (studia III st.)
261-813-568 (podyplomowe)

KontaktDane do wysłania dokumentów:
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
Wydział Zarządzania i Dowodzenia (bud. 94, pok. 15)
al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
z dopiskiem „REKRUTACJA kierunek ... ”Przed przystąpieniem do rejestracji przygotuj następujące dokumenty:
 • dowód osobisty
 • świadectwo dojrzałości / ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej
 • aktualne, kolorowe zdjęcie w formacie JPG, JPEG o wymiarach 232x291 pikseli i rozdzielczości 300 DPI (tzw. "do dowodu tożsamości")

 • Twoja kandydatura na wybrany kierunek zostanie rozpatrzona w procesie rekrutacji pod warunkiem dostarczenia kompletnego zestawu dokumentów. Termin dostarczenia dokumentów jest różny dla poszczególnych poziomów studiów.

  Pamiętaj, że w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej, wynoszącej 85 zł, możesz wskazać kierunki alternatywne w obrębie jednego Wydziału. Natomiast jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na kierunki w dwóch Wydziałach musisz dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 170 zł. Termin płatności zależy od wybranego poziomu studiów, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w harmonogramie rekrutacji.

  OPŁATA REKRUTACYJNA NIE DOTYCZY STUDIÓW DOKTORANCKICH.

  Dodatkowe informacje związane z rejestracją uzyskasz w Dziekanatach wybranych Wydziałów.

  Więcej informacji - www.akademia.mil.pl w sekcji "Kandydat".


  Uwaga cudzoziemcy !!!

  Podczas rejestracji w zakładce Ukończona szkoła średnia, przy określaniu rodzaju matury proszę wybrać opcję „stara matura”.

  Kandydaci po wybraniu kierunków nie będą mieli możliwości ich zmiany. Bardzo prosimy o przemyślane wybory kierunków.

  W procesie rejestracji, każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Numer subkonta jest dostępny po zalogowaniu się na konto kandydata kilka minut po zakończonej rejestracji. Rachunek jest aktywny tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na niego tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji ulega on likwidacji. Osoby przyjęte na studia opłacają czesne na inny indywidualny nr subkonta, który otrzymają po nadaniu nr albumu wraz z dostępem do Wirtualnej Uczelni.
  Zdjęcie dodawane w procesie rekrutacji jest wymagane do ELS (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej).

  W razie problemów technicznych należy skontaktować się z Administratorem strony, pod adresem: m.kolodzinska@akademia.mil.pl (UWAGA! w treści maila proszę o podanie nr kandydata, nr Pesel oraz imienia i nazwiska)

  Potrzebujesz pomocy w rekrutacji? Kliknij POMOC  UWAGA! Listy osób WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH znajdują się na stronach Wydziałów.  Sugerowane przeglądarki: Internet Explorer / Mozilla Firefox


  © 2017 Akademia Sztuki Wojennej